πŸŒ”
Zweites Viertel
Phase
70.96 %
Alter
10 Tg. 5 Std. 2 Min.
Entfernung
395 492 Km
Zeit (UTC)
16. Jul 2024 04:00
Zeit
16. Jul 2024 04:00
Zeitzone
Europe/Zurich
Source: NASA Β«Moon Phase and Libration, 2024Β»
Mondphasen
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
14. Juli 2024 00:49
πŸŒ•
Vollmond
21. Juli 2024 12:17
(NΓ€chste Phase)
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
28. Juli 2024 04:51
πŸŒ‘
Neumond
4. August 2024 13:13
Mondkalender 2024
Jan
πŸŒ—
4.
πŸŒ‘
11.
πŸŒ“
18.
πŸŒ•
25.
Feb
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
9.
πŸŒ“
16.
πŸŒ•
24.
MΓ€r
πŸŒ—
3.
πŸŒ‘
10.
πŸŒ“
17.
πŸŒ•
25.
Apr
πŸŒ—
2.
πŸŒ‘
8.
πŸŒ“
15.
πŸŒ•
24.
Mai
πŸŒ—
1.
πŸŒ‘
8.
πŸŒ“
15.
πŸŒ•
23.
πŸŒ—
30.
Jun
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
22.
πŸŒ—
28.
Jul
πŸŒ‘
6.
πŸŒ“
14.
πŸŒ•
21.
πŸŒ—
28.
Aug
πŸŒ‘
4.
πŸŒ“
12.
πŸŒ•
19.
πŸŒ—
26.
Sep
πŸŒ‘
3.
πŸŒ“
11.
πŸŒ•
18.
πŸŒ—
24.
Okt
πŸŒ‘
2.
πŸŒ“
10.
πŸŒ•
17.
πŸŒ—
24.
Nov
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
9.
πŸŒ•
15.
πŸŒ—
23.
Dez
πŸŒ‘
1.
πŸŒ“
8.
πŸŒ•
15.
πŸŒ—
22.
πŸŒ‘
30.
Liste von Daten 2024
2023 2025
Phase Datum Zeit
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
4. Januar 2024 04:30
πŸŒ‘
Neumond
11. Januar 2024 12:57
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
18. Januar 2024 04:53
πŸŒ•
Vollmond
25. Januar 2024 18:54
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
3. Februar 2024 00:18
πŸŒ‘
Neumond
9. Februar 2024 23:59
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
16. Februar 2024 16:01
πŸŒ•
Vollmond
24. Februar 2024 13:30
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
3. MΓ€rz 2024 16:24
πŸŒ‘
Neumond
10. MΓ€rz 2024 10:00
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
17. MΓ€rz 2024 05:11
πŸŒ•
Vollmond
25. MΓ€rz 2024 08:00
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
2. April 2024 05:15
πŸŒ‘
Neumond
8. April 2024 20:21
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
15. April 2024 21:13
πŸŒ•
Vollmond
24. April 2024 01:49
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
1. Mai 2024 13:27
πŸŒ‘
Neumond
8. Mai 2024 05:22
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
15. Mai 2024 13:48
πŸŒ•
Vollmond
23. Mai 2024 15:53
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
30. Mai 2024 19:13
πŸŒ‘
Neumond
6. Juni 2024 14:38
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
14. Juni 2024 07:18
πŸŒ•
Vollmond
22. Juni 2024 03:08
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
28. Juni 2024 23:53
πŸŒ‘
Neumond
6. Juli 2024 00:57
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
14. Juli 2024 00:49
πŸŒ•
Vollmond
21. Juli 2024 12:17
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
28. Juli 2024 04:51
πŸŒ‘
Neumond
4. August 2024 13:13
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
12. August 2024 17:19
πŸŒ•
Vollmond
19. August 2024 20:26
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
26. August 2024 11:26
πŸŒ‘
Neumond
3. September 2024 03:55
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
11. September 2024 08:06
πŸŒ•
Vollmond
18. September 2024 04:34
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
24. September 2024 20:50
πŸŒ‘
Neumond
2. Oktober 2024 20:49
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
10. Oktober 2024 20:55
πŸŒ•
Vollmond
17. Oktober 2024 13:26
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
24. Oktober 2024 10:03
πŸŒ‘
Neumond
1. November 2024 13:47
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
9. November 2024 06:56
πŸŒ•
Vollmond
15. November 2024 22:29
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
23. November 2024 02:28
πŸŒ‘
Neumond
1. Dezember 2024 07:21
πŸŒ“
Zunehmender Halbmond
8. Dezember 2024 16:27
πŸŒ•
Vollmond
15. Dezember 2024 10:02
πŸŒ—
Abnehmender Halbmond
22. Dezember 2024 23:18
πŸŒ‘
Neumond
30. Dezember 2024 23:27
Die Berechnung basiert auf J. Meeus Β«Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)Β» Kapitel 49 Β«Phases of the MoonΒ» ab Seite 349ff, Abweichung von ca. +/- 4 Sekunden. Die errechnete Sekunden werden auf die nΓ€chstgelegene Minute gerundet.